A Mezőségi Tóvidék Közösségi Egyesület 2007-ben alakult. 2008-ban lett hivatalosan bejegyezve. Az egyesület célja a Tóvidéki térségben létező magán-és közjogi intézmények közötti együttműködés megvalósítása és fejlesztése; a társult falvak közösségi érdekeinek megfogalmazása és képviselete; a térségi fejlesztési stratégia kidolgozása a régió tartós fenntartható fejlődése érdekében. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk a kisrégió szórványoktatási problémainak kezelésére, a térség gazdag népművészeti értékeinek ápolására, népszerűsítésére. Partnerek vagyunk a térségben működő olyan szervezetekkel, mint a Kallós Alapítvány és a szamosújvári Téka Alapítvány. Helyismeretünkkel hozzásegítettük őket a folyamatos, közvetlen kapcsolattartáshoz és ugyanakkor támogatást szereztünk a helyi közösségek közvetlen megszólításában.
A Csoóri Alap támogatása lehetővé tette azt, hogy a Covid 19 világjárvány következtében se történjen szakadás abban a közművelődési folyamatban, amely városunk és térségünk kulturális életét 1992- után meghatározza.
1. A szamosújvári táncház megszervezése

Projektünk általános célkitűzése volt a szamosújvári táncház keretén belül egy a magyar népművészet sokszínűségét bemutató, koncertekből előadásokból és táncoktatásból álló programsorozat szervezése a következő célok megvalósítása érdekében:
•A népi kultúra és ezen belül a népzene, néptánc közösségfejlesztő és alakító erejének felhasználása és katalizálása a helyi és a mezőségi szórványmagyar közösség identitásának megerősítése érdekében
•a mezőségi szórványból származó résztvevők etnikaiöntudatának és önértéktudatának erősítése
•a tájegység, Mezőség saját hagyományainak, népi értékeinek jobb megismerése
•más Kárpát- medencei tájegységek kulturális sokszínűségének megismerése, élő egészként való népszerűsítése
•Különböző kompetenciák (ismeretek, készségek, képességek és jártasságok) fejlesztése a kiegészítő tevékenységek által.
Büszkék vagyunk rá, hogy a megváltozott körülményekhez idomulva céljainkat nagyobbrészt megvalósítottuk, olyan táncházi programsorozatot indítottunk, amely a néprajzi-népművészeti jellegű előadások és bemutatók, az adatközlők és népszerű zenészek fellépése mellett, élőzenés alkalmakon szólította meg azt a társadalmat, amely életmódjában a hagyományoktól az ilyen jellegű projektek nélkül gyorsan távolodna.

2. Kézműves műhely Mezőségen

Projektünk célja az volt, hogy folytassuk a rendszeres kézműves programokat a 2019-20-as évadban is egyedi és felmenő rendszerű rendezvények megszervezése érdekében.
Célcsoportot alkotnak a mezőségi szórványközösségből származó gyerekek, fiatalok és felnőttek. Kb. 250-300 személy.
Az ilyen jellegű tevékenységek megszervezése fontos a térség - Mezőség - gazdag kézműves hagyományainak megismerése és népszerűsítése szempontjából. Hozzájárul a szórványból származó fiatalok identitástudatának és önértéktudatának megerősítéséhez miközben gyakorlati, felhasználható ismereteket sajátítanak el.

 

tovidek

communitas

CSOORI

bga